Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Kontakt

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Polska

Infolinia: +48 14 6373737

Centrala telefoniczna: +48 14 6330781 marketing@azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl