Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Kontakt

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów Polska

Infolinia: +48 14 6373737
Centrala telefoniczna: +48 14 6330781

marketing@azoty.tarnow.pl
www.azoty.tarnow.pl