Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Nagrody

Za grupę wprowadzonych nowych produktów o nazwie Tarnamid Antystatyczny i Elektroprzewodzący Azoty Tarnów otrzymały "Grand Prix Prochemia 2004" na Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych i Chemii "Prochemia 2004" w Warszawie. Również w roku 2004, Azoty Tarnów otrzymały medal VIII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w kategorii Tworzywa i środki do produkcji tworzyw sztucznych za "Poliamid o zmniejszonej palności ze środkami uniepalniającymi o niskiej szkodliwości".

Azoty Tarnów- nagrody

Do grupy nowych produktów wprowadzonych w ostatnim okresie należą również nowe gatunki modyfikowanego Tarnoformu® (POM). W obszarze wytwarzania kaprolaktamu w oparciu o wyniki prowadzonych prac badawczych nad poprawą selektywności reakcji utleniania cykloheksanu w zeszłym roku zmodernizowano węzeł reakcyjny instalacji utleniania cykloheksanu. Osiągnięty cel to: poprawa selektywności procesu utleniania cykloheksanu, wiążąca się bezpośrednio z oszczędnością cykloheksanu, zmniejszenie wskaźników surowcowych i energetycznych w procesie utleniania cykloheksanu.

Za nowy proces utleniania cykloheksanu Azoty Tarnów wspólnie z Wydziałem inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz instytutem Chemii Organicznej PAN otrzymały nagrodę I stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w konkursie na "Najlepsze Osiągnięcia Techniczne roku 2004." W roku 2008 firma została wyróżniona na XII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL 2008 za Tarnamid T T-30 MHLS na siedziska stadionowe.