Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Rurki

Rurki z poliamidu 11 i 12

Rurki z plastyfikowanych i nieplastyfikowanych /twardych/ poliamidów 11 i 12 są to jednowarstwowe rurki otrzymywane metodą wytłaczania i kalibracji próżniowej. Cechują się dobrymi własnościami mechanicznymi, wysoką elastycznością i odpornością na uderzenia w niskich temperaturach, wysoką odpornością na długotrwałe obciążenia cieplne i działanie czynników atmosferycznych, w tym promieniowania UV oraz odpornością na korozję naprężeniową pod wpływem soli. Charakteryzuje je niska chłonność wody i wysoka odporność na działanie węglowodorów, olejów, smarów, składników paliw i tłuszczów. Produkowane są w kolorze czarnym i naturalnym oraz barwione na podstawowe kolory.

Rurki z poliamidu

Zastosowanie

Rurki z plastyfikowanych poliamidów 11 i 12 są stosowane jako przewody sprężonego powietrza do układów pneumatyki hamulcowej samochodów ciężarowych oraz jako przewody w urządzeniach chłodniczych. Rurki z nieplastyfikowanego, twardego poliamidu 11 i 12 / PA11 HL i PA 12 HL/, ale również ich odmiany plastyfikowane są stosowane jako przewody paliwowe w pojazdach silnikowych oraz w instalacjach paliwowych. Rurki z nieplastyfikowanego poliamidu 11 i 12 są stosowane również jako osłona do linek sterujących /cięgien/ w pojazdach mechanicznych np. w mechanizmach otwierania okien, oraz jako przewody smarowania i przewody ciśnieniowe.

Rurki z polietylenu

Rurki z polietylenu małej gęstości /LDPE/ są to jednowarstwowe rurki otrzymywane metodą wytłaczania i kalibracji próżniowej. Posiadają niski ciężar właściwy, wysoką giętkość i elastyczność, także w niskich temperaturach. Charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną na kwasy, solanki i alkalia, jak również na niektóre substancje organiczne, np. ketony, estry oraz związki ropopochodne. Nie wchłaniają wody. Produkowane są rurki o barwie naturalnej półprzeźroczystej oraz barwione na podstawowe kolory. Rurki z polietylenu bezbarwne i barwione zawierają absorber promieniowania UV zwiększający odporność na działanie światła (z kodem L umieszczonym po kodzie barwy).

Rurki z poliamidu

Zastosowanie

Rurki z polietylenu są stosowane jako przewody ciśnieniowe do transportu wszelkiego rodzaju mediów w szerokim zakresie lepkości i ciśnienia. Mogą być stosowane jako przewody sprężonego powietrza w sterowaniu i w układach pneumatycznych, w układach podciśnienia, w układach smarowania, jako przewody w urządzeniach chłodniczych, oraz do transportu płynów.

Rurki z poliamidu 6

Rurki z poliamidu 6 /PA6/ są to jednowarstwowe rurki otrzymywane metodą wytłaczania i kalibracji próżniowej. Cechują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, twardością i odpornością na uderzenia, ścieranie i zadrapania, odpornością cieplną w zakresie temperatur od -60°C do 130 °C, niskim współczynnikiem tarcia oraz dobrymi własnościami elektroizolacyjnymi. Charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, zwłaszcza na działanie węglowodorów, olejów, smarów i składników paliw. Rurki z poliamidu 6, które kontaktują się z częściami galwanizowanymi i są narażone na roztwory soli drogowych mogą ulegać pękaniu lub złamaniu pod wpływem korozji naprężeniowej. Produkowane są rurki o barwie naturalnej mleczno-białej półprzeźroczyste oraz barwione na podstawowe kolory. Istnieje możliwość wykonania rurek o polepszonych własnościach ślizgowych z dodatkiem dwusiarczku molibdenu lub grafitu.

Rurki z poliamidu

Zastosowanie

Rurki z poliamidu 6 są przeznaczone do stosowania jako osłona linek sterujących /cięgien/ w pojazdach mechanicznych, w tym jako przewody osłonowe w mechanizmach elektrycznego otwierania szyb. Mogą być stosowane jako przewody ciśnieniowe w sterowaniu i układach pneumatycznych, jako przewody sprężonego powietrza w narzędziach pneumatycznych, w układach podciśnienia, w układach smarowania oraz do transportu płynów, w tym wody pitnej i płynów spożywczych.