Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Wiadomości

Dywersyfikacja dział...

Dywersyfikacja działalności pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe Grupy Azoty w 2021

    2022-04-28
Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,90 mld zł oraz wynik EBITDA w wysokości 1,95 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,2%.
Uruchomienie instala...

Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin w Grupie Azoty S.A.

    2022-03-17
W Grupie Azoty S.A. zakończyły się prace rozruchowe na Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła K-5.
 Idea4Azoty 2030 - k...

Idea4Azoty 2030 - kolejna odsłona programu Grupy Azoty

    2022-03-16
Grupa Azoty startuje z odświeżoną formułą programu Idea4Azoty, którego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy Grupą, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania dla przemysłu.
Projekty Grupy Azoty...

Projekty Grupy Azoty docenione przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Czystego Wodoru

    2021-12-06
Dwa projekty Grupy Azoty z obszaru wodoru znalazły się na liście projektów Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Czystego Wodoru.
Dobre wyniki finanso...

Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo rekordowych kosztów surowców

    2021-11-10
W III kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 3 882 mln zł i były o 1 466 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku.
Zielona księga dla r...

Zielona księga dla rozwoju CCS w Polsce

    2021-11-03
LOTOS Petrobaltic wraz ze swoimi partnerami zaprezentowali we wtorek 2 listopada br. zbiór rekomendacji co do zmian legislacyjnych mających umożliwić uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów dot. podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Strategia Grupy Azot...

Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030

    2021-10-29
Strategia Grupy Azoty 2021-2030 to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, obejmujące obszary środowiska, społeczeństwa i jego bezpieczeństwa.
Grupa Azoty moderniz...

Grupa Azoty modernizuje portfolio plastyfikatorów specjalistycznych

    2021-09-22
Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, spółka Grupa Azoty ZAK S.A. wprowadza zmiany w obszarze jednego z kluczowych segmentów biznesowych.
Grupa Azoty sygnatar...

Grupa Azoty sygnatariuszem listu na rzecz utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

    2021-09-13
Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce – znalazła się w gronie sygnatariuszu listu intencyjnego na rzecz budowy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.
Biodegradowalna skro...

Biodegradowalna skrobia Grupy Azoty nagrodzona

    2021-08-27
Biodegradowalna skrobia termoplastyczna doceniona została podczas Targów Potato Poland -XXVIII Krajowych Dni Ziemniaka.
Czwarta edycja progr...

Czwarta edycja programu Ambasador Marki Grupa Azoty

    2021-06-29
Webinaria w ramach Akademii Grupy Azoty, cykle edukacyjne „chemia od kuchni” oraz współorganizacja krajowych eliminacji WordSkills Poland – to najważniejsze projekty, które udało się zrealizować w ramach tegorocznej edycji programu Ambasador Marki Grupa Azoty.
Grupa Azoty apeluje...

Grupa Azoty apeluje o równe warunki konkurowania producentów unijnych i pozaunijnych

    2021-06-16
Grupa Azoty,jako jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej, podejmuje aktywne działania w kierunku przechodzenia na zero i nisko emisyjne technologie.
Zmiany w składzie za...

Zmiany w składzie zarządu Grupy Azoty S.A.

    2021-05-17
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na Członka zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu.
Grupa Azoty po I kwa...

Grupa Azoty po I kwartale z zyskiem netto na poziomie 86 mln zł

    2021-05-14
Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 362 mln zł, czyli o 258 mln więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.
Grupa Azoty na rynku...

Grupa Azoty na rynku tworzyw w 100% biodegradowalnych

    2021-05-11
Grupa Azoty S.A. uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok.