Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Wiadomości

Grupa Azoty moderniz...

Grupa Azoty modernizuje portfolio plastyfikatorów specjalistycznych

    2021-09-22
Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, spółka Grupa Azoty ZAK S.A. wprowadza zmiany w obszarze jednego z kluczowych segmentów biznesowych.
Grupa Azoty sygnatar...

Grupa Azoty sygnatariuszem listu na rzecz utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

    2021-09-13
Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce – znalazła się w gronie sygnatariuszu listu intencyjnego na rzecz budowy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.
Biodegradowalna skro...

Biodegradowalna skrobia Grupy Azoty nagrodzona

    2021-08-27
Biodegradowalna skrobia termoplastyczna doceniona została podczas Targów Potato Poland -XXVIII Krajowych Dni Ziemniaka.
Czwarta edycja progr...

Czwarta edycja programu Ambasador Marki Grupa Azoty

    2021-06-29
Webinaria w ramach Akademii Grupy Azoty, cykle edukacyjne „chemia od kuchni” oraz współorganizacja krajowych eliminacji WordSkills Poland – to najważniejsze projekty, które udało się zrealizować w ramach tegorocznej edycji programu Ambasador Marki Grupa Azoty.
Grupa Azoty apeluje...

Grupa Azoty apeluje o równe warunki konkurowania producentów unijnych i pozaunijnych

    2021-06-16
Grupa Azoty,jako jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej, podejmuje aktywne działania w kierunku przechodzenia na zero i nisko emisyjne technologie.
Zmiany w składzie za...

Zmiany w składzie zarządu Grupy Azoty S.A.

    2021-05-17
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na Członka zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu.
Grupa Azoty po I kwa...

Grupa Azoty po I kwartale z zyskiem netto na poziomie 86 mln zł

    2021-05-14
Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 362 mln zł, czyli o 258 mln więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.
Grupa Azoty na rynku...

Grupa Azoty na rynku tworzyw w 100% biodegradowalnych

    2021-05-11
Grupa Azoty S.A. uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok.
Grupa Azoty w Europe...

Grupa Azoty w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru

    2021-04-22
Grupa Azoty - jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce - przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru.
Solidne wyniki finan...

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

    2021-04-19
Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r). i zysk netto w wysokości 355 mln zł.
Zielone porozumienie...

Zielone porozumienie Grupy Azoty i Województwa Małopolskiego

    2021-02-25
Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie będą ściśle współpracować na rzecz ochrony powietrza i klimatu.
Nowa linia produktów...

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

    2021-02-24
Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych.
Materiały antybakter...

Materiały antybakteryjne, czyli większe bezpieczeństwo na co dzień

    2021-02-16
W ostatnim czasie coraz częściej zwracamy uwagę, że tworzywa, oprócz przydatności i wygody w codziennym życiu, zapewniają nam przede wszystkim bezpieczeństwo.
Ponad 40% postęp pra...

Ponad 40% postęp prac na budowie Grupy Azoty Polimerów Police

    2021-02-05
Realizacja projektu "Polimery Police" weszła w kluczową fazę budowy. Od 17 stycznia systematycznie dostarczane są kolejne wielkogabarytowe urządzenia niezbędne do uruchomienia instalacji.
Ambasadorzy Grupy Az...

Ambasadorzy Grupy Azoty wybrani

    2020-12-11
Wiktoria, Magdalena, Katarzyna i Michał - to imiona nowych Ambasadorów Marki Grupa Azoty. Chętnych do bycia Ambasadorem w 4 edycji programu była rekordowa liczba ponad 60 osób.