Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Wiadomości

Grupa Azoty rozpoczy...

Grupa Azoty rozpoczyna współpracę z AGH

    2020-06-18
Grupa Azoty S.A. i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu.
Projekt Polimery Pol...

Projekt Polimery Police z umowami potwierdzającymi pełne finansowanie

    2020-06-01
Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zawarły umowy na finansowanie projektu „Polimery Police”.
Wyniki Grupy Azoty b...

Wyniki Grupy Azoty bez większego wpływu koronawirusa

    2020-05-21
Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 104 mln zł.
Nowy czteroosobowy z...

Nowy czteroosobowy zarząd Puław

    2020-04-27
24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy powołała nowego prezesa zarządu w osobie Pana Tomasza Hryniewicza oraz (z dniem 4 maja) nowego wiceprezesa zarządu w osobie Pana Jacka Janiszka.
Projekty Grupy Azoty...

Projekty Grupy Azoty z dofinansowaniem NCBiR

    2020-04-24
Aż cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Grupa Azoty Puławy k...

Grupa Azoty Puławy kończy kolejne spory zbiorowe

    2020-04-22
Zarząd Grupy Azoty Puławy w krótkim czasie zakończył cztery spore zbiorowe z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Dwa kolejne również mogą znaleźć wkrótce pomyślny finał.
Azoty użyczą samocho...

Azoty użyczą samochody do walki z epidemią

    2020-04-14
Grupa Azoty zaoferowała użyczenie 40 służbowych samochodów osobowych do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania koronawirusa. To kolejny wkład spółek Grupy w walce z trwającą epidemią.
Grupa Azoty zaprezen...

Grupa Azoty zaprezentowała wyniki za 2019

    2020-04-08
Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 11,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł r/r), wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 4,9 p.p. r/r).
Puławska spółka Azot...

Puławska spółka Azotów opracowała własny środek dezynfekujący

    2020-04-08
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. podjęły się przygotowania własnych oryginalnych środków dezynfekcyjnych opartych o wytwarzany nadtlenek wodoru. Produkt o nazwie PULSEPT uzyskał już pozwolenie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Hyundai Engineering...

Hyundai Engineering wspomoże szpital w Policach

    2020-04-03
Koreańska spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji „Polimery Police” przekaże blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.
Coraz bliżej podpisa...

Coraz bliżej podpisania umów na finansowanie projektu ''Polimery Police''

    2020-03-30
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. („Spółka”) podpisał listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police”.
Grupa Azoty przekaże...

Grupa Azoty przekaże 3 mln zł na walkę z koronawirusem

    2020-03-16
Kluczowe spółki Grupy Azoty przeznaczą po 750 tys. zł darowizny na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19.
Grupa Azoty wchodzi...

Grupa Azoty wchodzi na rynek materiałów do druku 3D

    2020-03-06
Grupa Azoty rozpoczęła komercyjną sprzedaż produktów do technologii FDM wytwarzanych w Centrum Materiałów do Druku 3D, które są oferowane pod marką Tarfuse.
Hyundai Engineering...

Hyundai Engineering wchodzi na plac budowy Polimerów Police

    2020-01-07
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins w obecności wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz prezesa zarządu Grupy Azoty Wojciecha Wardackiego przekazał plac budowy firmie Hyundai Engineering Co. Ltd ("Hyundai'').
Hyundai może zaczyna...

Hyundai może zaczynać budowę Polimerów Police

    2019-12-23
Hyundai Engineering rozpoczyna prace związane z realizacją Projektu Polimery Police. 23 grudnia br. Grupa Azoty Polyolefins S.A. wydała wykonawcy Projektu Polimery Police Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji. Prace budowlane zaczną się już w styczniu 2020 r.