Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Wiadomości

Grupa Azoty zaintere...

Grupa Azoty zainteresowana projektem stworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego

    2020-11-30
W piątek, 27 listopada w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych odbył się briefing dotyczący utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (''PCOL''), spółki będącej operatorem zaawansowanej platformy dla nadawców i przewoźników.
Dobre wyniki Grupy A...

Dobre wyniki Grupy Azoty pomimo wymagającej sytuacji rynkowej

    2020-11-19
W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.
Projekt ''Polimery P...

Projekt ''Polimery Police'' z nowymi akcjonariuszami

    2020-11-17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins S.A. dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 922.968.300 PLN.
Tomasz Hinc nowym pr...

Tomasz Hinc nowym prezesem zarządu Grupy Azoty

    2020-11-14
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 grudnia br. pana Tomasza Hinca na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty S.A.
Grupa Azoty przekaże...

Grupa Azoty przekaże kolejny milion złotych na walkę z epidemią

    2020-11-13
W najbliższym czasie spółki Grupy Azoty przeznaczą łącznie milion złotych na walkę z epidemią. Zapadły już stosowne zgody korporacyjne.
Wojciech Wardacki ni...

Wojciech Wardacki nie jest już prezesem Grupy Azoty

    2020-10-23
Wojciech Wardacki został w czwartek wieczorem odwołany przez radę nadzorczą ze stanowiska prezesa Grupy Azoty.
Porozumienie o współ...

Porozumienie o współpracy między FRSE a Grupą Azoty S.A.

    2020-09-11
Grupa Azoty S.A. oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zawarły porozumienie w sprawie wsparcia przez Grupę projektu WorldSkills Poland.
Stabilne wyniki fina...

Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

    2020-09-10
Grupa Azoty odnotowała w II kwartale zysk netto na poziomie 57 mln zł. Oznacza to wzrost (o 22 mln zł) wobec analogicznego okresu 2019 roku.
Grupa Azoty uruchomi...

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy

    2020-07-09
Produkowane przez Grupę Azoty filamenty do drukarek 3D można już kupować w jej sklepie internetowym.
Szybka integracja Co...

Szybka integracja Compo Expert

    2020-07-02
Integracja niemieckiej spółki Compo Expert z Grupą Azoty przebiega bardzo szybko i powiększają się korzyści finansowe z dokonanego w listopadzie 2018 r. przejęcia. W Policach odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu Integracji Compo Expert i Grupy Azoty.
Grupa Azoty rozpoczy...

Grupa Azoty rozpoczyna współpracę z AGH

    2020-06-18
Grupa Azoty S.A. i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu.
Projekt Polimery Pol...

Projekt Polimery Police z umowami potwierdzającymi pełne finansowanie

    2020-06-01
Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zawarły umowy na finansowanie projektu „Polimery Police”.
Wyniki Grupy Azoty b...

Wyniki Grupy Azoty bez większego wpływu koronawirusa

    2020-05-21
Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 104 mln zł.
Nowy czteroosobowy z...

Nowy czteroosobowy zarząd Puław

    2020-04-27
24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy powołała nowego prezesa zarządu w osobie Pana Tomasza Hryniewicza oraz (z dniem 4 maja) nowego wiceprezesa zarządu w osobie Pana Jacka Janiszka.
Projekty Grupy Azoty...

Projekty Grupy Azoty z dofinansowaniem NCBiR

    2020-04-24
Aż cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.