Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Wiadomości

Grupa Azoty w Europe...

Grupa Azoty w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru

    2021-04-22
Grupa Azoty - jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce - przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru.
Solidne wyniki finan...

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

    2021-04-19
Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r). i zysk netto w wysokości 355 mln zł.
Zielone porozumienie...

Zielone porozumienie Grupy Azoty i Województwa Małopolskiego

    2021-02-25
Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie będą ściśle współpracować na rzecz ochrony powietrza i klimatu.
Nowa linia produktów...

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

    2021-02-24
Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych.
Materiały antybakter...

Materiały antybakteryjne, czyli większe bezpieczeństwo na co dzień

    2021-02-16
W ostatnim czasie coraz częściej zwracamy uwagę, że tworzywa, oprócz przydatności i wygody w codziennym życiu, zapewniają nam przede wszystkim bezpieczeństwo.
Ponad 40% postęp pra...

Ponad 40% postęp prac na budowie Grupy Azoty Polimerów Police

    2021-02-05
Realizacja projektu "Polimery Police" weszła w kluczową fazę budowy. Od 17 stycznia systematycznie dostarczane są kolejne wielkogabarytowe urządzenia niezbędne do uruchomienia instalacji.
Ambasadorzy Grupy Az...

Ambasadorzy Grupy Azoty wybrani

    2020-12-11
Wiktoria, Magdalena, Katarzyna i Michał - to imiona nowych Ambasadorów Marki Grupa Azoty. Chętnych do bycia Ambasadorem w 4 edycji programu była rekordowa liczba ponad 60 osób.
Grupa Azoty zaintere...

Grupa Azoty zainteresowana projektem stworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego

    2020-11-30
W piątek, 27 listopada w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych odbył się briefing dotyczący utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (''PCOL''), spółki będącej operatorem zaawansowanej platformy dla nadawców i przewoźników.
Dobre wyniki Grupy A...

Dobre wyniki Grupy Azoty pomimo wymagającej sytuacji rynkowej

    2020-11-19
W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.
Projekt ''Polimery P...

Projekt ''Polimery Police'' z nowymi akcjonariuszami

    2020-11-17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins S.A. dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 922.968.300 PLN.
Tomasz Hinc nowym pr...

Tomasz Hinc nowym prezesem zarządu Grupy Azoty

    2020-11-14
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 grudnia br. pana Tomasza Hinca na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty S.A.
Grupa Azoty przekaże...

Grupa Azoty przekaże kolejny milion złotych na walkę z epidemią

    2020-11-13
W najbliższym czasie spółki Grupy Azoty przeznaczą łącznie milion złotych na walkę z epidemią. Zapadły już stosowne zgody korporacyjne.
Wojciech Wardacki ni...

Wojciech Wardacki nie jest już prezesem Grupy Azoty

    2020-10-23
Wojciech Wardacki został w czwartek wieczorem odwołany przez radę nadzorczą ze stanowiska prezesa Grupy Azoty.
Porozumienie o współ...

Porozumienie o współpracy między FRSE a Grupą Azoty S.A.

    2020-09-11
Grupa Azoty S.A. oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zawarły porozumienie w sprawie wsparcia przez Grupę projektu WorldSkills Poland.
Stabilne wyniki fina...

Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

    2020-09-10
Grupa Azoty odnotowała w II kwartale zysk netto na poziomie 57 mln zł. Oznacza to wzrost (o 22 mln zł) wobec analogicznego okresu 2019 roku.