Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Wiadomości

Grupa Azoty uruchomi...

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy

    2020-07-09
Produkowane przez Grupę Azoty filamenty do drukarek 3D można już kupować w jej sklepie internetowym.
Szybka integracja Co...

Szybka integracja Compo Expert

    2020-07-02
Integracja niemieckiej spółki Compo Expert z Grupą Azoty przebiega bardzo szybko i powiększają się korzyści finansowe z dokonanego w listopadzie 2018 r. przejęcia. W Policach odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu Integracji Compo Expert i Grupy Azoty.
Grupa Azoty rozpoczy...

Grupa Azoty rozpoczyna współpracę z AGH

    2020-06-18
Grupa Azoty S.A. i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu.
Projekt Polimery Pol...

Projekt Polimery Police z umowami potwierdzającymi pełne finansowanie

    2020-06-01
Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zawarły umowy na finansowanie projektu „Polimery Police”.
Wyniki Grupy Azoty b...

Wyniki Grupy Azoty bez większego wpływu koronawirusa

    2020-05-21
Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 104 mln zł.
Nowy czteroosobowy z...

Nowy czteroosobowy zarząd Puław

    2020-04-27
24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy powołała nowego prezesa zarządu w osobie Pana Tomasza Hryniewicza oraz (z dniem 4 maja) nowego wiceprezesa zarządu w osobie Pana Jacka Janiszka.
Projekty Grupy Azoty...

Projekty Grupy Azoty z dofinansowaniem NCBiR

    2020-04-24
Aż cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Grupa Azoty Puławy k...

Grupa Azoty Puławy kończy kolejne spory zbiorowe

    2020-04-22
Zarząd Grupy Azoty Puławy w krótkim czasie zakończył cztery spore zbiorowe z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Dwa kolejne również mogą znaleźć wkrótce pomyślny finał.
Azoty użyczą samocho...

Azoty użyczą samochody do walki z epidemią

    2020-04-14
Grupa Azoty zaoferowała użyczenie 40 służbowych samochodów osobowych do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania koronawirusa. To kolejny wkład spółek Grupy w walce z trwającą epidemią.
Grupa Azoty zaprezen...

Grupa Azoty zaprezentowała wyniki za 2019

    2020-04-08
Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 11,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł r/r), wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 4,9 p.p. r/r).
Puławska spółka Azot...

Puławska spółka Azotów opracowała własny środek dezynfekujący

    2020-04-08
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. podjęły się przygotowania własnych oryginalnych środków dezynfekcyjnych opartych o wytwarzany nadtlenek wodoru. Produkt o nazwie PULSEPT uzyskał już pozwolenie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Hyundai Engineering...

Hyundai Engineering wspomoże szpital w Policach

    2020-04-03
Koreańska spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji „Polimery Police” przekaże blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.
Coraz bliżej podpisa...

Coraz bliżej podpisania umów na finansowanie projektu ''Polimery Police''

    2020-03-30
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. („Spółka”) podpisał listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police”.
Grupa Azoty przekaże...

Grupa Azoty przekaże 3 mln zł na walkę z koronawirusem

    2020-03-16
Kluczowe spółki Grupy Azoty przeznaczą po 750 tys. zł darowizny na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19.
Grupa Azoty wchodzi...

Grupa Azoty wchodzi na rynek materiałów do druku 3D

    2020-03-06
Grupa Azoty rozpoczęła komercyjną sprzedaż produktów do technologii FDM wytwarzanych w Centrum Materiałów do Druku 3D, które są oferowane pod marką Tarfuse.