Grupa Azoty S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
wersja en

Wiadomości

Akademiccy Ambasador...

Akademiccy Ambasadorzy Grupy Azoty

    2018-02-27
„Ambasador Marki Grupa Azoty” - to nowy program, który ma zainteresować środowiska akademickie budowaniem kariery zawodowej w Grupie Azoty. Pilotaż programu rusza w marcu br. i jest adresowany do studentów II i III roku wybranych uczelni.
Spółki Grupy Azoty k...

Spółki Grupy Azoty konsolidują działania pod wspólną marką

    2018-02-12
Cztery kluczowe spółki Grupy Azoty z: Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały „Umowę o współdziałaniu”. Od dziś spółki zacieśniają współpracę m.in w obszarze handlu nawozami.
 Grupa Azoty zacieśn...

Grupa Azoty zacieśnia współpracę z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych

    2018-02-09
Grupa Azoty i Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach podpisały list intencyjny ws. zacieśnienia i usystematyzowania współpracy.
Grupa Azoty z długot...

Grupa Azoty z długoterminowym finansowaniem od EBI

    2018-01-25
Grupa Azoty podpisała 25 stycznia 2018 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową długoterminowego finansowania do kwoty 145 mln euro.
Azoty Police budzą s...

Azoty Police budzą się z „afrykańskiego snu”

    2017-12-21
20 grudnia 2017 r. Grupa Azoty Police zawarła z DGG ECO ugodę, której finalizacja ma potwierdzać odstąpienie umowy sprzedaży spółki AFRIG oraz zapewnić spółce odzyskanie 28.850.000,00 USD.
Grupa Azoty wybrała...

Grupa Azoty wybrała licencje dla projektu Polimery Police

    2017-12-20
Zarząd PDH Polska S.A. zarekomendował, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wybór licencji na technologię produkcji polipropylenu dla projektu Polimery Police. Najlepszą ofertę przedstawił Grace Technologies, Inc., podmiot zależny W.R. Grace & Co.- Conn.
Grupa Azoty partnere...

Grupa Azoty partnerem Agendy 2030

    2017-12-18
Grupa Azoty przystąpiła do deklaracji partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Idea4Azoty - platfor...

Idea4Azoty - platforma wymiany pomysłów

    2017-11-17
Idea4Azoty to nowatorski program akceleracyjny Grupy Azoty. Połączy w sobie crowdsourcing, networking i środowisko startupów.
„Polimery Police” ze...

„Polimery Police” ze wszystkimi zgodami korporacyjnymi Grupy Azoty

    2017-11-13
Projekt „Polimery Police” uzyskał ostatnią niezbędną zgodę korporacyjną w Grupie Azoty - zgodę WZA spółki PDH Polska S.A. To oznacza, że nie ma przeszkód, aby przejść do kolejnego etapu realizacji projektu. Będzie nim podpisanie umowy na zakup licencji na polipropylen.
Grupa Azoty bliżej n...

Grupa Azoty bliżej nauki

    2017-11-10
Grupa Azoty przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej będzie aplikowała o środki z Programu Ramowego Horyzont 2020.
Tworzywa sztuczne mo...

Tworzywa sztuczne motorem napędowym Grupy Azoty

    2017-11-09
Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za trzeci kwartał 2017 wykazała przychody na poziomie blisko 2,2 mld zł. To wzrost o 10% rok do roku.
Polski przemysł chem...

Polski przemysł chemiczny kluczowy dla gospodarki

    2017-11-07
Na II Forum Kampanii „Polska Chemia” wystąpienie na temat „Polska Chemia elementem rozwoju gospodarki Polski” wygłosił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A., a zarazem przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Grupa Azoty członkie...

Grupa Azoty członkiem TGE

    2017-11-02
Grupa Azoty uzyskała status Członka Giełdy na Rynku Towarów Giełdowych.
Grupa Azoty wyróżnio...

Grupa Azoty wyróżniona w konkursie The Best Annual Report

    2017-10-20
Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report 2016”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Wojciech Wardacki la...

Wojciech Wardacki laureatem nagrody Bursztyn Polskiej Gospodarki

    2017-10-20
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., dr Wojciech Wardacki został uhonorowany „Bursztynem Polskiej Gospodarki 2017” za konsekwentne i skuteczne budowanie wizerunku polskiej chemii.